65 Quang Trung - TP Đà Lạt

Hotline: 0903100107

CHUYÊN TỔ CHỨC TIỆC SINH NHẬT - THÔI NÔI - BÁO HỶ - LIÊN HOAN - KỈ NIỆM

 

 

 

 

NHÀ HÀNG KIM GIA

65 QUANG TRUNG - P. 9 - TP. ĐÀ LẠT

HOTLINE: 0903.100.107 - 0263.390.2929